Ottar Jensen er bilskadesjef i If skadeforsikring og kan fortelle at antall elgpåkjørsler er høyere i denne måneden. En av grunnene er mørkere dager, men elgen forflytter seg også mer på denne tiden av året.

Gir størst skader

– Oktober betyr jakttid, og elgen forflytter seg mer enn normalt. Samtidig er det mørkere når vi kjører til jobb om morgenen, og mørkere når vi kjører hjem fra jobb om ettermiddagen. Dette gjør det vanskeligere å oppdage elgen før den plutselig løper ut i veien, sier Jensen.

Selv om storvilt ikke er de som blir påkjørt mest, er det de som gir de største skadene når ulykken først er ute.

Jensen mener fåtallet reflekterer over hva et sammenstøt med et dyr på over 300 kilo kan føre til.

– Det som er ille er at folk ikke tenker over de enorme kreftene som settes i sving når en elg kommer over panseret og gjennom frontruta. Det kan bli store personskader, påpeker skadesjefen.

Takker Veivesenet

Jensen legger vekt på at det er viktig å melde fra til politi eller Viltnemnda dersom man kjører på dyr.

– Det er snakk om dyrevern, og det er viktig. Et sammenstøt med bil påfører enorme lidelser for dyret. Vi har gode lokale viltnemnder i landet, som rykker ut og sporer opp dyret for å avlive det på en human måte.

De siste årene sier statistikken at antallet viltpåkjørsler har gått ned. Dette mener Jensen er takket være blant annet Veivesenet, som har blitt flinkere til å rydde veiene. Samtidig har veistandarden på norske veier økt, og det er bedre sikringer som holder dyr ute av veibanen.

Tester varslingssystemer

– Det har kommet en del avanserte viltvarslinger de siste årene. Blant annet har det blitt testet ut varslingssystemer der et lys begynner å blinke om det er dyr i nærheten. Dette er nå satt ut på flere strekninger i Norge.

Til slutt har skadesjefen en oppfordring til alle bilister på norske veier nå som høstmørket sniker seg på:

– Man må ta varsel om vilt på alvor. Følg med på skiltingen, senk farten og øk oppmerksomheten på utsatte strekninger.

foto
Farlig måned: Ottar Jensen, skadesjef i If skadeforsikring, sier at oktober er måneden i året med flest elgpåkjørsler.