Saken tok en ny og dramatisk vending da datteren, som i dag er i begynnelsen av 20-årene, oppdaget at fostermoren hadde underslått erstatningspengene. Forholdet ble anmeldt høsten 2012. Fostermoren døde i november samme år.

51-åringen fra Nord-Trøndelag har hele tiden bedyret sin uskyld. I Inderøy tingrett ble mannen dømt til fire års fengsel. Han anket og i lagmannsretten ble straffen redusert. Til datteren måtte han betale 150 000 kroner i erstatning. Anken til Høyesterett ble nektet fremmet. Mannen er i dag løslatt etter å ha sonet hele straffen på tre år og åtte måneder.

Snakket usant

51-åringen begjærte straffesaken gjenopptatt etter at datteren hadde forklart til politiet i fjor høst at hun ikke snakket sant om overgrepene. Kommisjonen for Gjenopptakelse av straffesaker er kommet til at vilkårene for gjenåpning er oppfylt. Det innebærer at domfelte kan bli frifunnet.

– Dette er i tråd med vår innstilling. Det fremkom nye opplysninger i saken og vi innstilte derfor på at saken skal gjenåpnes, sier statsadvokat Per Morten Schjetne.

Høyesteretts ankeutvalg vil nå peke ut en ny lagmannsrett som skal behandle gjenopptagelsessaken.

– Det er deretter to alternativer for hva som skjer videre. Enten ber vi om at det avsies frifinnelsesdom i lagmannsretten som kontorforretning. Det andre alternativet er at det blir en ny ankeforhandling på vanlig måte. Vi avventer nå at Høyesterett skal peke ut ny lagmannsrett, og får deretter komme tilbake til hva vi gjør videre, sier statsadvokaten.

Tappet bankkonti

I september 2012 oppdaget datteren at hennes bankkonti var tappet for penger. I mars 2012 hadde hun bl.a. fått 147 000 kroner fra voldsofferkontoret. Like etter ble 144 000 kroner utbetalt til diverse kreditt- og finansieringsselskaper som hun ikke kjente til.

I november 2012 ble fostermoren kontaktet av politiet og orientert om at politiet undersøkte fosterdatterens konti. Kvinnen fortalte umiddelbart at hun hadde brukt pengene, men at det var et lån. Hun hevdet at det eksisterte en låneavtale mellom henne og fosterdatteren. Men det benektet jenta overfor politiet.

Samme dag ble kvinnen pålagt av barnevernstjenesten ikke å oppsøke fosterdatteren. Likevel skal hun ha oppsøkt jenta på arbeidsplassen hennes. Kolleger har forklart at de så fostermoren klemte jenta så hardt i nakken at hun ble helt rød. Fostermoren ville at jenta skulle gå til politiet og si at hun hadde lånt pengene.

Møtte på lensmannskontoret

I september 2013 møtte fosterdatteren igjen opp på det lokale lensmannskontor, nærmere ett år etter stemorens død. Hun forklarte da at hun ikke var blitt utsatt for seksuelle overgrep fra faren.

På denne bakgrunn har Gjenopptakelseskommisjonen avhørt henne og to søsken. Der fastholder hun at det var stemoren som hadde manipulert henne til å lyve om dette. Heller ikke søsknene har sett eller hørt noe om overgrep.

Overfor Gjenopptakelseskommisjonen har den unge kvinnen forklart at stemoren i detalj hadde fortalt henne hva hun skulle si til politiet og i retten. Gang på gang hadde stemoren snakket om overgrepene, og til slutt trodde jenta på det fostermoren forklarte. Likevel hadde hun innerst inne en tvil om det kunne stemme. Hun prøvde å tenke tilbake, og kom til at det likevel ikke kunne være riktig.

Fikk nye opplysninger

Det er advokat Tore Øydne som var mannens forsvarer i tingretten, som bistår ham i forbindelse med gjenopptakelsen av saken. Øydne sier han høsten 2013 fikk helt nye og sentrale opplysninger i saken, og kontaktet da Gjenopptakelseskommisjonen.

Advokaten vil kreve et betydelig erstatningsbeløp på vegne av sin klient, men det vil skje i en egen rettssak.

– Dette er en sak jeg husker svært godt. I tingretten var bevisene så svake at jeg hadde forventet frifinnelse, og ble derfor overrasket da han i stedet ble dømt, sier Øydne.