I jenteklassen gikk Norge videre, og idet dette skrives ligger Norge bra an også i den eldste juniorklassen. Dette kom godt med da Norge slo Frankrike. Harald Eide sa 1 spar over nords 1 ruter, og da vest sa 2 hjerter fulgt av pass-pass sa Eide 4 spar. Hjerter konge kom ut, og øst måtte stikke over med esset. Derfra kom liten kløver. Eide måtte velge mellom at spar satt 3-2 eller ruter konge satt i saks. Han stakk med kløver ess og spilte spar ess som tok med seg kongen, riktig valg:

Etter tre runder trumf spilte ble nords hjerter godspilt og ga avkast for ruter, ruterfinessen var unødvendig. Siden ruter konge satt hos øst noterte Norge en fet +620. Ved det andre bordet doblet den norske vest (litt uforståelig) 4 spar. Han valgte samme utspill, så 4 spar doblet står med samme spilleføring som Eide valgte. Men da øst inne på hjerter ess spilte kløver la syd lavt. Vest stakk, tok for hjerter dame og spilte ruter.

Syd kunne fortsatt vunnet ved å spille stor hjerter. Øst må trumfe, men da spilles spar til kongen og hjerter. Øst har ikke mer trumf, og rutertaperen forsvinner. Men syd var kanskje redd for 4-1 sits i spar og tok ruterfinessen som han nok trodde ville gå bra (husk vest hadde doblet), og da ble det en bet. Det ga +200 til Norge og 13 IMP! Hvis den doblet kontakten hadde gått hjem ville Frankrike ha vunnet 5 IMP i stedet.

Her kan du lese mer om bridge.