- Den store forskjellen blir at man får muligheten til å gi en klem

foto