- Spør lærerne om de kan ta bussen med klassen til Bymarka, har jeg lyst til å si kjør på

foto