Disse studentboligene er snart 60 år gamle. Først nå får de en ansiktsløfting