Abbasi-familien får ikke vite hvorfor afghanske myndigheter sa nei til retur