80 fot stor fiskebåt måtte reddes fra å drive på land