Ingen ville kjøre skoleelevene da AtB lyste ut ny taxi-avtale

foto