Krasjet med annen bil på jorde i Trondheim etter utforkjøring

foto