- Hva har voksne rett til å bestemme over dere som er barn? Har de lov til å be deg kle av deg, så de kan ta på deg og ta nakenbilder av deg?

Skoledagen er et par timer gammel, elevene i 5. trinn ved Charlottenlund barneskole har hatt norsk, og snart skal de spise. Men nå er det seksualundervisning, og skolen har hentet inn Senter mot incest og seksuelle overgrep i Sør-Trøndelag. De har utarbeidet et faglig program som de tilbyr alle skolene i Trondheim, tilpasset elever i andre, femte og åttende trinn.

LES PÅ PLUSS: Porno mer tilgjengelig for små barn

- Barna må lære hva som er normalt, greit, sunt og godt når det gjelder seksualitet, sier Bente Tøndel, faglig veileder ved Smiso.

- Vi ønsker å gjøre dem kompetente, slik at de vet hvor grensen går, sier Therese Hongslo.

Barn lyver sjelden

Siden 2013 har senteret reist rundt til et 50-talls klasser for å snakke om blant annet kropp og pubertet, følelser og grenser, gode og onde hemmeligheter. I tillegg til å gå inn i klasserommet, møter de også lærere og foreldre.

- Mange skoler synes det er greit at det kommer noen utenfra for å snakke om dette. Vi er vant til å snakke om dette, vi snakker barnas språk og vi er konkrete, sier Tøndel.

De tilbyr et opplegg på fire skoletimer, og i tillegg er de tilgjengelige for elevene i ettertid. Flere ganger har de opplevd at barn har fortalt historier som har gjort at de har slått alarm. Det kan dreie seg om krenkelser eller overgrep fra familie eller av andre barn.

- Barn lyver seg sjelden inn i slike historier, de lyver seg heller ut av dem, sier Hilde Johansen ved Smiso.

- Du bestemmer

De mener det er viktig at seksualundervisningen kommer tidlig i barneskolen, spesielt fordi barn med noen tastetrykk har tilgang til pornografiske nettsider.

- Porno er noe også barn søker på. Porno kan være spennende, sier Tøndel som samtidig påpeker at nettporno lett gir barn noen forskrudde ideer om seksualitet. Derfor er det viktig at barna får vite hva som er normalt, hva som er lov og hva som ikke er lov.

Når første skoletime er over, henger de opp en bamse i klasserommet. Han har et klart budskap til elevene:

- Du bestemmer selv over kroppen din.

Konstituert rektor ved Charlottenlund, Rigmor Furu, er svært fornøyd med at Smiso deler sin kompetanse med elever, lærere og foreldre.

- Vi har behov for mer kompetanse på dette området. Statistisk sett så kan vi ha barn som har hatt uheldige opplevelser. Dette gjør at vi bedre vet hva vi skal se etter, og hvilke spørsmål vi kan stille barn hvis vi har mistanke, sier Furu.

foto
Kompetente: - Vi ønsker å gjøre barn kompetente, slik at de vet hvor grensen går, sier Therese Hongslo ved Smiso. Foto: Glen Musk, ADRESSEAVISEN
foto
Fint og normalt: - Det er viktig at vi snakker om det som er fint og normalt, før vi snakker om skyggesidene, sier Bente Tøndel. Hun er en av dem som i regi av Smiso reiser rundt til klasser i Trondheim for å gi elever et tilskudd til seksualundervisningen. Foto: Glen Musk, ADRESSEAVISEN
foto
Samarbeid: Smiso har inngått et samarbeid med Trondheim kommune, og drar rundt til skoler for å undervise både ansatte, elever og foreldre. Målet er å forebygge seksuelle overgrep. Foto: Glen Musk, ADRESSEAVISEN
foto
Ikke deres skyld: Det er viktig at barn som blir utsatt for overgrep, forstår at det ikke er deres skyld, sier Bente Tøndel, faglig veileder ved Smiso. Foto: Glen Musk, ADRESSEAVISEN
foto
Spørsmål: Har dere spørsmål dere ikke vil spørre om her, kan dere legge det i boksen, oppfordrer Therese Hongslo når hun besøker elever på Charlottenlund barneskole. Foto: Glen Musk, ADRESSEAVISEN
foto
Newton: Gjennom Newtons serie om pubertet, fikk norske barn god kunnskap om både pubertet, kropp og seksualitet. Her forteller programleder Line Jansrud hvordan barn blir til. Foto: Glen Musk, ADRESSEAVISEN