- Det er viktig at ungdom har folk å være sammen med

foto