Øst åpnet med 4 hjerter, og syd fikk en vanskelig melding, alt kan være riktig eller galt her. Syd valgte å melde 4 spar. Den ble doblet av vest, og han spilte ut trumfkongen. Øst fulgte farge, og syd vant med esset før han fortsatte med trumf. Som ventet kastet øst hjerter i det stikket. Vest tok to trumfstikk til før han fridde seg med kløver.

Hvilke muligheter ser du? Selvsagt må ruteren gi fire stikk. Øst har nok åtte hjerter. Siden han fulgte i kløver er det ingen sjanse for en hjerter-ruter skvis mot han (kan ikke ha mer enn tre ruter). Ruteren kan selvsagt sitte 3-3, i så fall er det enkelt. Dessuten kan ruter knekt sitte singel, men ruter knekt dobbel hjelper ikke (fargen er i så fall blokkert). Syd må velge mellom ruter 3-3 eller at øst har dobbelton med to mellomstore ruter (to av kortene 9-8-7 dobbel). En kløverhonnør til viser at øst trolig har dobbelton ruter. Da er håpet at det sitter omtrent slik:

Løsningen blir å spille ruter dame fulgt av tieren. Hvis vest ikke dekker får tieren seile, og fire ruterstikk gir ti i alt. Om vest dekker vinnes med esset, og den andre mellomstore ruteren kommer fra øst. Da spilles syd inn igjen, og en elegant ruterfinesse med sekseren over vests 8-4 ordner utgang til notering!

Her kan du lese mer om bridge.