På U-26 laget spilte trønderen Anders Holmen Gundersen (Inderøy BK), Christian Bakke, Harald Eide og Tor Eivind Grude. Jentelaget bestod av Katharina Ekren, Thea H. Hauge, Thea Lucia Indrebø, Agnete H. Kjensli, og Sofie G. Sjødahl. Her var Nederlands nord i 3 grand uten at Ø/V hadde meldt (nord åpnet med Multi 2 ruter). Norges øst skulle spille ut. Det ser vel ut som et lurespørsmål, for å spille ut hjerter dame er helt normalt. Men av og til blir det opplagte feil:

Hjerter dame tok med seg vests åtter og esset. Plutselig hadde N/S en sakskombinasjon over østs kn -10-3-2 med K-7-6 mot 9-3 hos nord. Det ble etter hvert tre hjerterstikk og to i hver av de andre fargene, +400 til Nederland. Norge spilte 3 grand av syd etter at øst hadde vært innpå med 1 hjerter over nords åpning med 1 kløver. Hjerter 8 kom ut fra vest, mye verre for spillefører. Hun burde nok lagt åtteren (presser ut en honnør hos øst og gir litt mer kontroll i fargen, øst kan i så fall ikke spille mer hjerter uten og gi N/S ekstra hjerterstikk). Hun la lavt, og da kunne øst godspille hjerteren sin med to inntak i ruter. Det endte med to bet, +100, og det ga 11 IMP til Nederland.

Her kan du lese mer om bridge.