– Dette gir håp om at det er mulig å holde vekta

foto