- Det var ikke mulig å gå med på premisser som ble avklart i sonderingene

foto