Ingen løfter fra ny regjering for å unngå buss-kutt

foto