- Ikke vår hensikt å hetse reindriftsnæringen

foto