Innehaveren av butikken stoppet tyven. Da fikk tyven et illebefinnende