Torbjørg (92) døde på sykehjemmet - fikk ikke forsvarlig helsehjelp

foto