I Røros kan du gå på kino og ha hele salen for deg selv

foto