Håper dette kan bidra til å dempe byggekonfliktene i Trondheim

foto