Dette tror politiet er den siste kjente observasjonen av savnede