Disputasopprøret på NTNU: Nå svarer ledelsen

foto