E6 var stengt i fire timer etter at trailer kjørte på bru og tunnel