- Kommunen har feilet og sviktet en sårbar gruppe - og de som står dem nær

foto