- Det er veldig synd at det skjer på en slik dag

foto