Fikk over 80 prosent av månedsnedbøren på 48 timer

foto