De tar over et av byens mest populære utesteder

foto