Ber om ekstra vaksiner for å stoppe smitteutbrudd

foto