Her lages vindturbinene som nå kan ses på trønderske fjell

foto