Rådmannen i Malvik anbefaler at det åpnes for travbane på eiendommen Bjørnstad Østre på Leistad, ved at det nå tas inn i kommuneplanens arealdel. Innstillingen skal til første gangs behandling i utvalg for areal og samfunnsplanlegging (Aresam) neste onsdag, skriver bladet.no.

Dette betyr at rådmannen setter til side tidligere politisk vedtak om at Leistad skal være ett av tre kjerneområder for landbruk, og at området skal være forbeholdt landbruk i minst 50 år.

- Det er vurdert som viktig at Malvik kommune tar medansvar i, og har en bevisst holdning til regional utvikling. Rådmannen mener at ved å avsette areal til en travbane, tar Malvik kommune en aktiv rolle i regional utvikling. Rådmannen anbefaler, basert på en helhetlig vurdering, at arealet til travbane tas inn i kommuneplanens arealdel, heter det i innstillingen.

LES OGSÅ: Et sted må også travet få tilhold

Setter samarbeidet på prøve

Det var i september i fjor at Malvik vant kampen om å huse Midt-Norges nye hovedanlegg for trav, og med det satte en foreløpig stopper for det mangeårige bråket rundt erstatningsanlegget for Leangen travbane.

Men nå kan rådmannens innstilling skape samarbeidsproblemer for Ap, SV, Sp og Miljøpartiet. Ap har så langt holdt muligheten åpen for å se positivt på forslaget, mens samarbeidspartiene SV, Sp og Miljøpartiet har varslet at de ikke vil stemme for en omdisponering.

SV mener at dersom Ap går inn for å etablere travbane på Leistad, så bryter de en gammel avtale, som kom i stand etter et "brutalt kompromiss". SV måtte i 2011 godta et 640 dekar stort næringsareal ved Lauvtjønna på Sveberg for å sikre matjorda på Leistad og Kvegjerdet.

– Det var tøffe forhandlinger som endte i et brutalt kompromiss for oss i SV. Det rødgrønne samarbeidet hang i en svært tynn tråd, da det ble lagt på bordet en usignert kopi som ble hevdet å være samarbeidsavtalen mellom partiene fra 2007. Da jeg overhodet ikke kjente igjen teksten, truet jeg med å gå til media med det jeg oppfattet som forsøk på dokumentfalsk, sier daværende gruppeleder og leder i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (Aresam), SVs Lars Refseth til bladet.no.

Refseth bekrefter at forhandlingene den gang var nære på å sprenge det rødgrønne samarbeidet.

LES OGSÅ: Bondeopprør mot travanlegget i Malvik

Sjokkerende

Rakel S. Trondal, SVs gruppeleder og medlem av formannskapet siden 2011, bekrefter at situasjonen var svært alvorlig for samarbeidspartiene før de samlet seg om avtalen som skulle sikre landbruksområdene på Leistad.

– Det er sjokkerende for oss at Ap, etter så få år, igjen skal vurdere omregulering fra landbruk til næringsformål på Leistad, sier hun.

Hun ser ikke bort fra at denne saken kan sette det rødgrønne samarbeidet på en ny tøff prøve.

– Da spørsmålet om travbane på Leistad kom opp som et innspill til revideringen av arealplanen burde Arbeiderpartiet med en gang ha vært tydelige, og sagt klart fra om at Leistad er uaktuell for næringsvirksomhet, og at travselskapet er velkommen til å vurdere andre arealer som er regulert for næring, sier Trondal.

De blå sier ja

Både Høyre og FrP i Malvik signaliserer at de er positive til planene om en travbane på Leistad. De to gruppelederne i Malvik kommunestyre, Lill Harriet Sandaune (Frp) og Eva Lundemo (H), stiller seg positive til etablering av ny travbane på Kvegjerdsmyra på Leistad.

– I denne saken foreligger det i dag en opsjonsavtale med den aktuelle grunneieren om kjøp av tomten hvor den planlagte travbanen er tenkt plassert. Vi mener at grunneierne må ha frihet, råderett og disposisjonsrett over egne landbrukseiendommer og hvordan disse skal drives, sier Lundemo og Sandaune, som ikke vil forhåndsgodkjenne en reguleringsendring før saken kommer til politisk behandling.

– Både Malvik Høyre og Malvik Frp har programfestet at Malvik kommune skal være en ja-kommune, og for begge partiene er det viktig å etterleve det vi har lovet våre velgere, sier Lundemo til bladet.no.

Dersom Ap sier ja, vil de sammen med Høyre og Frp kunne få flertall i kommunestyret for omdisponering av arealet.

foto
Lill Harriet Sandaune (Frp) mener Malvik skal være en "ja-kommune", og er positiv til travbane på Leistad. Foto: Frank Cadamarteri
foto
Rakel S. Trondal er sjokkert over at Ap vurderer omregulering.