Mener ordførerens kritikk av nasjonal asylpolitikk er uverdig

foto