-Barnefattigdom er en av SVs hovedsaker, og økning i barnetrygden er noe partiet setter som et hovedkrav for å inngå samarbeid, sier Lysbakken, som holdt tale for fellesårsmøtet til Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag SV i Stjørdal lørdag.

Les også: Stadig flere barn vokser opp i fattige familier

2200 barn er fattige

Bare i Nord-Trøndelag lever over 2200 barn i fattige familier. Nesten halvparten (45,1 prosent) av alle barn med enslig forsørger i Nord-Trøndelag vokser opp i husholdninger med inntekt under EUs fattigdomsgrense.

- Det er ofte flyktninger, enslige forsørgere, unge uten jobb og familier med felles lav inntekt som blir hengende faretruende langt etter, sier velferdsdirektør Erik Stene.

- Når ett av fem barn i Meråker vokser opp i familier med en inntekt under EUs fattigdomsgrense er det grunn til å reagere. Vis er at forskjellene mellom rik og fattig øker, og flere lever med dårlig råd over tid, advarer velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Mer til enslige forsørgere

-Hele 27 % færre barn ville ha vært fattige hvis barnetrygda hadde blitt inntektsregulert de siste 20 åra, mener Lysbakken.

- Barnetrygden har stått stille i mange år, men vi foreslår nå en økning på 1,3 milliarder kroner. I tillegg vil vi ha en ekstra økning for aleneforsørgere og familier med mange barn fordi de to gruppene har minst i Norge.

Lysbakken frykter et kaldere samfunn dersom vi tillater at forskjellene øker så raskt som nå.

-Fattigdom er et samfunnsproblem som gjør at mange barn ikke får de samme mulighetene som andre barn.

Må øke inntektene

Lysbakken sier det ikke bare nytter med tiltak som satsing på skole, man må også øke inntektene til familiene som har minst.

-En rekke utredninger har vist at det aller mest effektive vi kan gjøre er å bruke barnetrygden til å gi barnefamilien mer. Det vil også være en forutsetning for at vi skriver under en avtale med Ap etter valget. Vi og Ap skal uansett samarbeide om å kaste den blå regjeringen, men hvordan vi samarbeider etterpå kommer an på om Ap vil godta våre krav, sier Lysbakken.