Vasker ulovlig: – For sin egen samvittighet bør de bry seg