Mot 7 spar kom kløver konge ut. Det er tolv toppstikk, og det trettende kan komme via vellykket ruterfinesse (50%). En annen mulighet er såkalt Reverse Dummy. Ekstra stikk fås normalt kun ved å trumfe på den hånden med færrest trumf. Men det kan også bli ekstra ut av det om det trumfes mange nok ganger på hånden med flest trumf, og derved gjøre den siden med kort trumf til hovedhånd. Her må i så fall trumfen sitte 3-2 (68%). I andre stikk trumf til bordet og kløver til stjeling. Så trumf til nord igjen. Hvis trumfen sitter 4-1 må det satses på ruterfinesse. Her sitter spar 3-2, og da fungerer Reverse Dummy. En kløver til trumfes, så hjerter til esset og den fjerde kløveren til trumf med syds siste trumf. Til slutt ruter til esset og ut med Ø/V sin siste trumf med spar dame, så hjerterstikkene. Dette gir seks trumfstikk i totalt (tre hos nord pluss tre stjelinger hos syd) samt to ess og fem hjerterstikk = 13.

Dette er den siste bridgespalten i dette formatet i Adressa. Vemodig for undertegnede, og kanskje trist også for endel andre. Det blir rart for undertegnede etter å ha skrevet om bridge daglig i Adressa i omtrent 20 år – totalt omkring 6000 publiserte spill. Det er dog småtteri mot min forgjenger Arne Hofstad som holdt på i 38 år! En veldig lang tradisjon er dermed historie. Takk for følget til alle trofaste lesere av bridgespalten.

Her kan du lese mer om bridge.