I år innfører trondheimsskolene nye rutiner. Elever som skal delta, skal melde seg på.

- Jeg skulle ønske dette ikke var nødvendig, sier Tor Singsaas, biskop i Nidaros bispedømme.

- Det er såpass mange som er medlem av Den norske kirke, og den praksisen vi har hatt med et samarbeid mellom kirke og skole, har vært god. Jeg har forståelse for påmelding, men da må det skje på lik linje for alle likeverdige tilbud, sier Singsaas.

Utdanningsdirektoratet (Udir) sendte nylig ut nye anbefalinger til skoler som vil ta med elevene i kirka. Der anbefales det at skolene gjennomfører påmelding til julegudstjenester.

I dag er vanlig praksis at elevene deltar i skolegudstjenester når foreldrene ikke har bedt om fritak.

Nå har Trondheim kommune gitt beskjed til rektorene om at skolene skal gjennomføre påmelding i år. Senere blir det opp til politikerne å avgjøre hva som blir praksisen ved skolene.

- Ikke skolens oppgave

- Jeg synes det er veldig bra at Udir er så tydelig. Med en aktiv påmelding, blir det skapt en bevisstgjøring rundt gudstjenesten, sier bystyrerepresentant Lucie Kathrine Sunde-Eidem (V).

Hun tar opp saken i bystyremøtet 10. desember, hvor hun foreslår at skolene i Trondheim gjennomfører aktiv påmelding til skolegudstjenestene. I tillegg foreslår hun at skolene skal tilby et livssynsnøytralt alternativ for dem som ikke vil gå i kirka, slik opplæringsloven påpeker.

- De som ikke er med i kirka, blir gjerne satt til å rydde etter julefrokosten eller å gjøre lekser. Det tilbys ikke et alternativt opplegg. Dette må kommunen som skoleeier rydde opp i, sier Sunde-Eidem som ikke er noen tilhenger av skolegudstjenester.

- Det er ikke skolens oppgave å lære barna hva de skal tro på. Elevene skal lære at kirken og kristendommen har hatt en sentral plass i historien, men det betyr ikke at skolene har rett til å ta med elevene på en gudstjeneste. Da er det en bedre tilnærming å dra på studiebesøk til en kirke, slik de også kan oppsøke en moské, sier Sunde-Eidem.

Samfunnsoppdrag

Biskop Tor Singsaas er ikke en mann som søker konflikter, men her er han rykende uenig med Sunde-Eidem.

- Skolene har et samfunnsoppdrag i å gi elevene kunnskap om religion og livssyn, og de skal lære seg å respektere hverandres religion og livssyn. Hvis skolene ikke benytter den høytiden som jula er til å drive kunnskapsformidling om kristendommen, vil det være å ikke ta sitt oppdrag på alvor, sier Singsaas.

Han mener det er viktig at elevene deltar i en gudstjeneste, slik at de får eksempler på religiøs praksis.

- 75 prosent av det norske folk er medlem av Den norske kirke. Som biskop har jeg et ansvar for å si fra om at julegudstjenesten representerer noe positivt for svært mange, påpeker Singsaas som også vil løfte frem de barna som ikke nødvendigvis gleder seg til jul:

- Mitt anliggende handler om at skolen skal markere julehøytiden som kristen høytid, uansett om det skjer på skolen eller i kirka. Den tilhører vår kulturarv. Det er barn som er i den livssituasjonen at den eneste markeringen de får av jul, er gjennom skolen og i møtet med kirka, sier Singsaas.

Nye anbefalinger

Det var en henvendelse fra Human Etisk forbund som førte til at Udir laget de nye anbefalingene. Avdelingsdirektør Cathrine Børnes sier at skolegudstjenester er ett av de temaene de får mest spørsmål om. Derfor ønsket Udir å gi klare råd.

- Dette vil gi skolene en trygghet for at elever og foreldre er godt informert både om gudstjenesten og hva som er det alternative opplegget, sier Børnes.

Seniorrådgiver i Trondheim, Erlend Moen, sier kommunen nå ber alle skoler gjennomføre påmelding til skolegudstjeneste i år.

- Men på lang sikt ønsker vi at politikerne skal bestemme hva vi skal gjøre. Derfor imøteser vi en politisk debatt i bystyret på dette, sier Moen.

På rektormøtet ble det presisert at skolene skal ha et likeverdig alternativt tilbud til en skolegudstjeneste.

- Det er opp til skolene hva de mener er et likeverdig tilbud. Men det å sette elevene til å rydde klasserommet eller gjøre lekser, er ikke et likeverdig tilbud, sier Moen.

foto
Ekskluderer: - Når skolene inviterer til skolegudstjeneste, skaper de en arena som er ekskluderende for mange. Det å ta med barna i kirken før jul, får være foreldrenes ansvar, sier bystyrepolitiker Lucie Kathrine Sunde-Eidem (V). Foto: VEGARD EGGEN