- Dette handler ikke om å gå på «Systemet» eller å handle flesk

foto