- Det amerikanske valget står om de hvite kvinnene

foto