- Vi kan ikke leve med den tvilen som har oppstått rundt Ocean Space

foto