Førstestatsadvokaten i Trøndelag skal lede ekspertutvalg etter VG-avsløringer

foto