Ap-ordfører: - Tajik må tenke over hvilken troverdighet hun har til å forvalte Nav etter disse avsløringene