Tron fra Trondheim har fått en av Luftforsvarets viktigste lederjobber

foto