Vil fylle ut i vannet og reise nytt bygg like ved Solsiden