Regjeringen ville gi flere pasienter privat helsehjelp. I Trøndelag har bare 33 personer brukt tilbudet