Regjeringen ville gi flere pasienter privat helsehjelp. I Trøndelag har bare 33 personer brukt tilbudet

Det har vært Solberg-regjeringens største og mest omstridte helsesatsing, men nesten hele pengepotten til fritt behandlingsvalg går til Sør- og Østlandet.