- Det er viktig å stå sammen under slike omstendigheter