Kallmyr: «Ingen avvik» da Abbasi-familien ble forsøkt uttransportert