- Rita Ottervik er redd for alt kontrollutvalget gjør