- Mange vet ikke at det finnes samer sør for Finnmark

foto