- Det er en stressituasjon akkurat når det skjer

foto